Följande krävs för att deltaga på träningen:

1. Medlemsavgiften skall vara erlagd

2. Håll tiderna

3. För allas säkerhet skall följande ej bäras under träning:

  • bälten
  • ringar
  • klockor
  • halskedjor
  • örhängen
  • synlig piercing

4. Medhav ej vattenflaska på träningsgolvet

5. God hygien och hälsa. Tänk även på att alltid ha kortklippta naglar.

6. Kontakta instruktör vid följande tillfällen

  • Vid sen ankomst
  • Om Du måste lämna lokalen
  • Om Du avbryter träningen
  • Om Du börjar blöda eller på annat sätt skadar Dig

7. Vattenpaus edast på instruktörs uppmaning

8. Lämna alltid tillbaka utrustning på avsedd plats efter avslutad teknikträning

9. Dräll inte med plåster och tejpbitar i lokalen

10. Absolut ingen snus i lokalen

11. Inga avgifter återbetalas.

12. Håll personuppgifterna i klubbregistret uppdaterade.

13. Medlemskort skall medtas till varje träning

14. Eleverna skall hantera sina nyförvärvade kunskaper på ett värdigt och ansvarsfullt vis.

15. Upprepade överträdelser eller allvarligare regelbrott kan medföra uteslutning ur Ironman.